Kontrast Magasin Fantastik och verklighet

Vad är detta?

Tidskrift för klassiska och moderna sällsamheter, historiska och
nutida märkligheter i kontrastrik blandning: Fantastik i bok
och film, bisarr vetenskapshistoria, steampunk, verkliga
och fiktiva brott... Varje nummer är på 120 sidor
och tidskriften utges 2-4 gånger per år.

 

Kontrast Magasin ISSN 2003-7112 publiceras av Aleph Bokförlag.
Prenumeration 4 nr kostar 298 kr till Alephs bankgiro 151-6178, swish
0702249385 eller PayPal. Ange alltid från vilket nummer
prenumerationen ska gälla! Antingen vid betalningen
eller per epost till info@alephbok.com

 

Äldre nummer kan köpas direkt från förlaget. Skriv och fråga
om priserna. Eller köp dem hos t.ex. Amazon

 

Utlandsprenumeration 4 nr kostar
422 SEK med PayPal

 
 • Kontrast Magasin nr 3–4/2022, september & december

  TISSELSKOGS COMPANIET FÖR NOSTALGI I TIDEN.
  SERIEMÖRDARE OCH PSEUDOVETENSKAP. EN SVENSK DRACULA?
  Intervjuer med Ulli Lommel, Thomas Di Leva, Fredrik Strage, Per
  Faxneld, Bo Svenson, Mr Violence & Ronnie Ripper m.fl.
  RECENSIONER, ARTIKLAR, NOVELLER & DEBATT

 • Kontrast Magasin är Aleph Bokförlags tidskrift.
  Aleph utger fantastik – både skönlitteratur och fakta – och balanserar
  utgivningen mellan underhållning och det historiskt
  intressanta. Alephs engelska dotterförlag är Timaios Press

Aleph Bokförlag & Timaios Press
utger c:a 10 böcker per år
Alephs hemsida
Allt innehåll © 2022 Kontrast Magasin
och respektive upphovsman. All Rights Reserved.